Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Ilab24 Studio SRL îşi rezervă dreptul de a aduce oricând modificări în conţinutul acestui site, precum şi a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, fără să fie necesară notificarea în prealabil a utilizatorilor.

 

Drepturi de autor

Conținutul site-ului ilab.ro care constă în imagini, texte, elemente de grafică, video, software – aparține în totalitate societății Ilab24 Studio SRL și este protejat conform Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Folosirea fără acordul Ilab24 Studio SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

Colectarea și prelucrarea datelor personale

Prin "date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, date generale despre website-ul şi businessul Utilizatorului/Clientului.

Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul ilab.ro sunt:

  • prin intermediul formularelor de contact
  • rapoartele traficului înregistrat pe serverul unde este găzduit website-ul
  • din Google Analytics precum și prin intermediul cookie-urilor.

Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în gestiunea economico-financiară, servicii de comunicaţii.

Completarea de către Utilizatori a formularelor de contact și de comandă de pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca datele completate să fie folosite strict pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, respectiv gestiunea economico-financiară și servicii de comunicaţii prin email sau telefon.

În urma acceptării de către Utilizator a ofertei de colaborare propuse de către Ilab24 Studio SRL, părțile încheie un contract de colaborare și convin de comun acord ca pe durata contractului să ia toate măsurile necesare pentru a preveni dezvăluirea informațiilor pe care le primesc una de la cealaltă.

Ilab24 Studio SRL nu va face publice şi nu va vinde sau distribui bazele de date ce conţin informaţii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor/Clienţilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Ilab24 Studio SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, un membru al familiei acestora ori o altă persoană. Ilab24 Studio SRL garantează Clienților săi drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au în permanență dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal deținute de Ilab24 Studio SRL și de platforma ilab.ro. Clienții au posibilitatea de a solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către Ilab24 Studio SRL.

Platforma ilab.ro nu va solicita sub nicio formă Utilizatorilor săi informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă responsabilitatea integrală pentru acţiunile sale.

 

Plasarea comenzilor

Pentru înregistrarea unei comenzi pe site-ul ilab.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă în completarea formularului de contact / cerere ofertă.

ilab.ro își rezervă dreptul de a refuza cererea de comandă în situaţiile în care constată că Utilizatorul a folosit informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod necorespunzător cu uzanţele normale.

 

Prețuri și modalitate de livrare

Prețul pentru serviciile solicitate, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Oferta transmisă Utilizatorului în urma completării formularului de comandă. În urma acceptării Ofertei, cele două părți încheie un contract de colaborare care conține toate informațiile menționate în Ofertă.

Prestatorul de servicii va emite către Utilizator / Client o factură pentru serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii fiscale conform legislaţiei în vigoare.

Comenzile solicitate de către Client vor fi transmise în format electronic, (pe adresa de e-mail specificată în cererea de Ofertă). Ele nu se prezintă sub forma unor produse fizice livrate Clientului, prin urmare nu sunt implicate costuri privind transportul sau alte cheltuieli aferente. De aceea, prețul final achitat de Client este format exclusiv din prețul produsului electronic, care se regăsește în Oferta trimisă inițial sau se calculează pe baza acesteia.

În cazul în care, pe parcursul executării serviciilor solicitate prin intermediul Ofertei solicitate pe site-ul ilab.ro sau telefonic, Clientul dorește modificări / produse suplimentare, prețul final al serviciilor se va calcula conform noii versiuni a produselor livrate. Activitățile suplimentare vor fi stipulate prin intermediul unui act adițional anexat la Contract.

Plata pentru produsele şi serviciile digitale se poate face prin transfer bancar în urma emiterii unei facturi fiscale.

Data estimată pentru livrarea produselor în format digital poate varia în funcţie de serviciul solicitat şi este afişată în Oferta transmisă de către Prestator precum și în Contractul de colaborare.

Clientul are obligaţia şi responsabilitatea să transmită Prestatorului, în scris, toate informațiile solicitate pentru a se asigura că produsele digitale achiziționate sunt conforme cu necesitățile și așteptările sale.

 

Dispoziţii finale

În condițiile în care oricare dintre clauzele menționate mai sus va fi nulă sau nevalidă, indiferent de cauza care a dus la nevaliditatea acesteia, ea nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze specificate în pagina de Termeni și Condiții.

Odată cu achiziția Ofertei şi încheierea contractului de prestări servicii, clientul acceptă necondiţionat Termenii şi Condiţiile de utilizare de pe această pagină.

Dacă te decizi să lucrezi cu noi, vei primi:

Costul exact al proiectului
Vom evalua și comunica exact care este costul proiectului, iar acest cost nu va suferi modificări pe durata colaborării. Singura modificare care poate apărea în bugetul comunicat este atunci când dorești extra funcționalități, care nu au fost discutate la început și au apărut de parcurs.
Design unic
Creăm un design unic pentru proiectul tău. Luăm în considerare funcțiile și accentele pe care le atribui site-ului tău. În plus, ai dreptul la un număr nelimitat de comentarii și ajustări ale designului.
Garanție 2 ani
Dacă găsești erori în site pe care noi sau tu le-am omis în faza de testare, le vom repara în mod gratuit. În garanție nu sunt incluse adăugarea de funcționalități suplimentare.
Ce primești atunci când lucrezi cu noi
  • Acuratețea informației Atingerea targetului
  • Sistem de lucru Experiență
  • Termeni Responsabilitate Avansare
  • Abordare individuală

Colaboratorii noștri

Mantis
Celebook
Aluprime
Vekalux
Pegas
La placinte
AOAM
Eliva
PAS
Litra
IsBank
Search4staff
Now taxi
MTE
LVI
Infoworld
Colombus
AOAM
Cere o ofertă acum
Cum putem ajuta?
Mulţumim. Mesajul dvs. a fost expediat.
Vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil.
Cere o ofertă
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru Aflați mai multe